Dom jednorodzinny, czyli jaki? Co rozumieć pod tym pojęciem?

Rynek nieruchomości pełen jest ofert różnego typu lokali mieszkalnych. Osoby, które po raz pierwszy szukają domu dla siebie, mogą czuć się nieco zagubione wśród nazw określających budynki i mieszkania. Jakie warunki musi spełnić dom, aby został uznany za jednorodzinny? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Dom jednorodzinny – jak brzmi definicja?

Współcześnie powstaje bardzo wiele różnego typu lokali przeznaczonych do zamieszkania. Jest to widoczne zwłaszcza po upowszechnieniu się budownictwa deweloperskiego. Żeby jednak mieć jasność, które z tych konstrukcji uznać można za pełnoprawne domy jednorodzinne, należy sięgnąć do definicji zawartej w  obowiązujących przepisach. Znajdziemy ją dokładnie w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Czytamy tam, że domem jednorodzinnym określamy “budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.”

Najważniejsze czynniki są tu więc jasno określone. Budynek taki musi służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszczalne jest wprawdzie wydzielenie w nim części użytkowej, jednak nie może ona przekraczać 30% całkowitej powierzchni. W praktyce zdarza się, że w budynku jednorodzinnym mieszka więcej niż jedna rodzina, jednak aby uznać dom za jednorodzinny, wystarczy łączne spełnienie wyżej opisanych warunków.

Dom jednorodzinny a wolnostojący – czy oznaczają to samo?

Niektórym osobom dom jednorodzinny kojarzy się z budynkiem wolnostojącym i to do tego stopnia, że traktują to jako pojęcia zamienne. Jak jednak wyraźnie podkreśla ustawa, w świetle prawa za lokale jednorodzinne uznawane są również te powstające w zabudowie bliźniaczej, a nawet szeregowej oraz grupowej. W takiej sytuacji do domu przylega ściana innego budynku lub budynków, jednak wciąż są to dwa odrębne lokale mieszkalne.

Domek letniskowy a dom jednorodzinny – czym się różnią?

Kolejną kwestią, która może budzić wątpliwości, jest rozróżnienie pomiędzy domami jednorodzinnymi a domkami letniskowymi. Jest to o tyle istotne, że domek letniskowy można po spełnieniu odpowiednich warunków wybudować bez pozwolenia budowlanego. Dom jednorodzinny całoroczny służy do spełnienia potrzeb mieszkaniowych, co rozumiane jest jako stałe w nim zamieszkiwanie. Z kolei budynek letniskowy przeznaczony jest do okresowego wypoczynku i nie ma możliwości, by w nim mieszkać. Ponadto dom całoroczny może powstać jedynie na działce budowlanej, nie dopuszcza się stawiania takich konstrukcji na działkach rekreacyjnych. Jeśli więc rozważasz budowę domu w Szczecinie, możesz zgłosić się do firmy budowlanej, która zadba o to, aby budynek powstał całkowicie zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa.